Tankens kraft, narremedisin og (alternativ) medisin

Det har akkurat gått en programserie på NRK som heter «Folkeopplysningen», der teamet har tatt for seg forskjellige typer av «alternativ behandling». Det som utfallet ble av disse programmene, kan vel sies å være en slakt av den alternative bransjen – eller selve NRK-teamet? Man kan bare gjette på om «utdriting» var målet til programlederen og fysikern som frontet programmet, eller om dette bare ble konklusjonen etter «studiet» av metodene de undersøkte.

Placebo: Det var mye snakk om narremedisin eller placebo, faktumet at det at vi tror fungerer ofte gjør at det fungerer. Når man forsker om forskjellige tiltak fungerer eller ikke tester man det oftest med en kontrollgruppe som får en narremedisin, en sukkerpille, som ikke har effekt.. Man sammenligner så effekten i de to gruppene, og dersom placebogruppen fikk like bra resultat som gruppen som fikk «rett medisin», så konkluderer man med at medisinen ikke fungerer, men at alle resultatene fra dem er «tankens kraft».

Det er selvfølgelig viktig å forske på hva som fungerer bedre (eller skaper mindre effekt, eller i verste fall skade) enn tankens kraft. Konklusjonen som de serverer i «Folkeopplysningen» er at all alternativ medisin er ren placebo (de tar in en psykolog som prater om illusoriske korrelasjoner…fine ord og uttrykk er populære i den akademiserte verden). Programmet får absolutt frem at det er en del av bransjen som ikke leverer vitenskapelig bevist eller fungerende resultater. Det er bra å stimulere til kritisk tenkning, og såledeshar programmet en funksjon og noen viktige aspekter ved seg. Dessverre snubler de i sine egne ben når de selv bedriver «cherry picking» og vinkler metodikk og konklusjoner til sin forutinntatthet (?). Prosjektsjefen fra NRK tar derfor feil i at seerne sitter igjen med et mer komplett bilde etter å ha sett programserien – tror jeg.

My take: Placebo er en viktig del av all (-t liv) behandling  Konvensjonell medisin (skolemedisin) og alternativ medisin har begge en plass i balletten. Men de skal ikke alltid være med i same akt. Alle skal ikke ansette en fjernhealer. Ikke alle skal svelge all medisin de får fra legen heller. Det er på tide å påberope oss retten til bondevett, logisk tenkning, takhøyde og eget initiativ. Nå til noen som har fjernet skyggelappene i forhold til sitt eget fagfelt. Kanskje NRK kunne ansette disse i neste runde av «Folkeopplysningen»?

Her er en artikkel fra Aftenposten som er skrevet av en lege som er litt halvskeptisk til fremgangsmåten og tilnærmingen som «Folkeopplysningen» på NRK har til «den alteritive medisinen»

Denne vidoen fra TedMed viser en lege som prater om legemiddelindustrien, forskning, og hvordan vi ikke alltid kan stole på forskning (eller noen :-) 

En kort video av Bruce Lipton, forsker cellebiologi, anbefalt lesing; The Biology Of Belief. 

 

«Whether you think you can or can`t – you´re right» – Henry Ford

So long, Ole Bramserud

 

Stressmestring 2012

Her er en bra artikkel om stress og mestring av dette fra e24.

Stress er kroppens svar på et økt krav om prestasjon. Det er totaltbelastningen som teller, og både mat, mental og emosjonell stress og fysisk stress påvirker status. Artikkelen tar, som artikler om stress, bare for seg det mentale. Morsom tankegymnastikk; les de kloke tipsene forskerne og professorene presenterer på slutten av artikkelen. Hvor mange av dem hade du og din bestemor klart å gulpe opp over en kopp te? :-)

 

Rock n roll, Ole Haslestad

Spiller du hovedrollen i ditt liv?

Forventningene vi har til oss selv kan være et viktig ledd til selvrealisering og personlig utvikling Dersom vi ikke har noen forventninger kanskje vi slipper skuffelse, men viktig drivkraft uteblir? For store forventninger til oss selv kan også lede til uro og mindreverdighetskompleks. Når blir kravene for store, og opplevelsen av mestring overdøves av utilstrekkelighet? Et viktig spørsmål å stille seg selv er; ”hvem er egentlig ansvarlig for mitt liv, og lever jeg etter andres forventninger eller mine egne?

”One of the big problems with many people of today, is that they have too much time on their hands”. – Richard Bandler

Våre tanker om oss selv og omverdenen er ervervet over et helt liv. Våre erfaringer har gitt oss et verdensbilde vi forholder oss til. Problemet er bare at ditt verdensbilde er feil!
Våre opplevelser av sannheten skiller seg nemlig ofte fra den virkelige sannheten. Et bevis på dette er hvor uenige vi er om forskjellige ting. Det er egentlig ikke så merkelig. Alle individer er unike. Forskning har fastslått av vi tenker over 60.000 tanker på en dag. Majoriteten av dem er de samme som i går, og av negativ art. Hvilke tanker har du?

Om verden nå ser ut på en viss måte, men vi har 6 milliarder forskjellige måter å tolke den på – hvem har skylden i at vi ikke tenker likt? Vårt nervesystem lagrer gamle minner i forskjellige ”mapper”, forenklet sagt i en ”glad-mappe” og en ”trist-mappe”. Våre gode minner utløser en god følelse, og triste minner påvirker oss på en annen måte. Hvordan vi forholder oss til det som livet fører med seg er ofte ”lært” av våre omgivelser, og fremfor alt av våre foreldre eller de vi vokste opp med. Vi lærer gjennom å observere våre foreldre, for så å herme dem. Dette er naturens måte å skape lærdom på. Den mest effektive. Men, det kan også by på problemer; dersom de du har ”arvet” dine tanker fra, genetisk og sosialt, har en uhensiktsmessig måte å tenke på.

«Du har ikke noe ansvar for den programmeringen du som barn ble installert med. Som voksen har du 100 % ansvar og mulighet til å lage dine egne programmer!»

I vår ønske å tilhøre en gruppe, og å være en del av et fellesskap, kan det i noen miljøer gå på bekostning av individualisme. Dersom dette går for langt, former seg alle individene etter gruppen, og mister en del av seg selv. Dersom du tenker mer på andres forventninger til deg, enn hva du selv har lyst til og behov av, risikerer du å miste en del av deg selv. Idag ser vår verden ut veldig annerledes enn bare for noen tiår siden. Økonomisk vekst har gjort at vi i Oljelandet kan leve liv som var utenkelig for de fleste i generasjonen før min. Kan mulighetene dagens økonomi gir oss skape stress? Er dagens ungdom jakt etter en ny dunjakke og en ny LV-veske i halvåret et sunnhetstegn, eller kan det være eksternalisering av oppmerksomheten fra de viktige verdiene i livet? I psykologien prater man om «masker». En maske er noe man tar på seg, en rolle. Vi har alle forskjellige masker, du kan kanskje være enig i at den du spiller foran svigermor er en «annen person» enn den du tar frem en lørdagskveld med gode venner? Å kunne bære forskjellige «masker» er sosial intelligens. Men problemet har oppstått når et indivit har ikledd seg så mange masker over så lang tid at den ikke husker hvem personen «bak masken» egentlig er og står for.

Hva er viktig for DEG?

Er du regissør og hovedrolleinnehaver i ditt eget liv, eller lar du andre (-s forventninger) styre det? I så fall kan det være på sin plass med en huskelapp; du kan selv bestemme dine tanker. Siden vi påvirkes av de som er rundt oss, og har ubevisste ”programmer” som er med på å styre hvordan vi lever, kan det være en fordel å rydde opp i ”Mappe-systemet” i hjernen. Fra tid til annen kan man kjøre en ”virus-scan”, og bli klar over;

Der jeg er nå, det jeg holder på med, de tankene jeg har; er jeg meg selv nok? Dersom du har mistet kontrollen, og ikke er fornøyd, minnes du herved på at du selv er kapteinen på skuta, er regissør for filmen for ditt liv. Du spiller hovedrollen. Spill den du vil være! Er det vanskelig – trening gjør mester; fake it til you make it :)

Lykke og helse, Ole Haslestad

————————————————