Om bloggen

Gjennom vår blogg vil vi stimulere og informere.
Vi vil ikke rette pekefingre eller påberope oss at ”vi vet best”.
Systemhelse-bloggen kan ses som en helsefilosofisk dagbok fra over 40 års erfaring av mennesker i forandring og utvikling.
Du er hjertelig velkommen til å gi kommentarer til innleggene.
Frekvensen på nye blogdryss forventes å være omtrent 1 per uke.

I katalogen for tidligere innlegg har vi 4 deler:

Trening (biomekanikk, fysiologi, ulike treningskonsept/ metoder)
Kosthold (oppskrifter, tilnærminger av ulike dietter, og vår ernæringsmodell: ®evolutionsdietten)
Motivasjon (psykologi, emosjonelle aspekter, mentalt, motivasjon og inspirasjon)
Annet (innlegg som ikke faller naturlig inn under en av de andre kategoriene, men som allikevel kan påvirke helsebildet)